Ang mga kompanya ng seguro tumangging magbayad ng isang claim — kung ano ang gagawinSa ilang mga pagkakataon sa isang kumpanya ng seguro ay tanggihan upang bayaran ang isang paghahabol na isinumite sa pamamagitan ng kanyang mga policyholder.

Ang claim ay maaaring tinanggihan, halimbawa, dahil ang kumpanya ay tinutukoy na ang pagkawala ay hindi isang uri na ito ay sakop ng mga tuntunin ng ang insurance patakaran o na ang mga tao na pinagdudusahan ang pagkawala ay hindi isang nakaseguro para sa mga layunin ng patakaran o na ang isang policyholder ay nakikibahagi sa ilang mga uri ng masamang asal na kung saan nakatatak ang coverage. Dahil sa ang pagiging kumplikado ng mga patakaran sa insurance at dahil ang resolution ng coverage ng mga hindi pagkakaunawaan madalas ay depende sa maingat na pagsusuri ng mga natatanging mga katotohanan at mga pangyayari sa bawat kaso sa liwanag ng naaangkop na batas ng estado, ang tulong ng isang abogado na karanasan sa paghawak ng insurance coverage ang mga usapin ay matindi ang pinapayuhan. Libreng Payo ay pagbibigay ng milyun-milyong ng mga mamimili na may natitirang mga payo, libre, mula noong. Habang hindi isang kapalit para sa personal na payo mula sa isang lisensiyadong propesyonal, ito ay magagamit BILANG AY, napapailalim sa aming Disclaimer mga Tuntunin at Kundisyon Ng Paggamit.

Ang Patakaran sa Privacy na Gamitin para sa marketing o pangangalap ay ipinagbabawal