Ang kahulugan ng Lipunan Consumer

Isang consumer lipunan ay isang kultura na kung saan ang pagkonsumo ng mga kalakal na materyal ay hinihikayat, at ang pang-ekonomiya sa kalusugan ng lipunan ay nakasalalay sa paggastos ng populasyon. Sa kaibahan sa pyudal o magsasaka-based lipunan at pre-kapitalistang kaayusan, consumer lipunan ay nangangailangan ng isang populasyon na may hindi bababa sa ilang mga antas ng hindi kinakailangan kita, pati na ang pang-ekonomiyang istraktura ay batay, direkta o hindi direkta, sa kanilang mga pagbili, at hindi sa hari o reyna decree o monarchical desisyon. Consumer lipunan ay nailalarawan sa pamamagitan ng medyo bukas na palitan, isang focus sa materyal