Ang mga Konsultasyon: Pulong sa isang Abogado para sa ang unang oras

Ang pagkuha ng isang abogado ay maaaring madalas maging isang stressful na sitwasyon, lalo na kung ang mga dahilan para sa paggawa nito ay nakababahalang — ikaw ay mademanda o ikaw ay wronged sa pamamagitan ng isang tao