Ang mga paglalakbay sa ikalulusog ng katawan Hukuman ng Russia ipinagbabawal ang pagbawi ng sustento mula sa isang serye ng mga pagbabayad

Ang listahan ng mga kita ng mga uri ng naaprubahan sa pamamagitan ng ang Russian pamahalaan, mula sa kung saan sustento ay nakolekta, na contradicts ang Saligang-batas at lumalabag sa mga karapatan ng ilan sa mga nagbabayad ng buwis, samakatuwid, ito ay dapat na nasuri. Ito ang konklusyon naabot sa pamamagitan ng ang paglalakbay sa ikalulusog ng katawan Hukuman (CC) pagkatapos isinasaalang-alang ang reklamo ng isang residente ng Krasnoyarsk Teritoryo, Gennady Beloskov. Bilang ito ay lilitaw mula sa mga pangungusap, ang mga tao na tumanggap ng sustento para sa ang halaga na natanggap niya mula sa mga tagapag-empleyo para sa