Deposit Insurance System

Nordea Bank ay isa ng ang unang Russian mga bangko na sumali sa Sistema ng Deposito Insurance, ang numero ng pagpaparehistro sa ang Sistema ay. Ayon sa batas ang mga indibidwal na mga bank deposit insurance system (DIS) ay isang espesyal na programa ng pamahalaan ng Russian Federation ipinatupad sa pagsunod sa mga Pederal na Batas dd. No. Nito pangunahing layunin ay upang protektahan ang mga indibidwal na mga pagtitipid na inilagay sa deposito at mga account sa Russian mga bangko sa loob ng Russia. Ang isang depositor ay nagiging karapat-dapat sa kabayaran ng kanyang mga tagapagmana ng mga deposito