kung saan ay tama, dalawang child o dalawang bata

im sigurado sa kung ano ang ako ng pakikipag-usap at siya ay talagang naitama sa akin tulad ng siya ay sigurado