Pinakamahusay na Abogado para sa mga Merger at Acquisitions Batas sa Moscow, Russia — Pinakamahusay na mga Abogado

Sa Russia, mga merger at acquisitions batas ay malawak na kinikilala bilang isang lugar ng batas na umaabot sa anumang acquisition o pagtatapon ng isang interes sa isang negosyo o ang paglikha ng isang joint venture