Sa Moral pinsala sa Civil Code ng Russian Federation, sining: panghukuman practice

Kung ang isang tao ay may pinagdudusahan(moral na pisikal na) sa mga pagkilos na lumalabag sa kanyang mga hindi madaling unawain mga personal na karapatan o mang-agaw sa mga hindi madaling unawain mga benepisyo na ang taong ito ay kabilang sa, siya ay maaaring mag-file ng claim. Civil Code ng Russian Federation, inflicted sa ang mga biktima, ay dapat na bayad sa hinggil sa pananalapi ng mga form. Sa pagtukoy ng halaga ng kabayaran para sa moral pinsala sa ang hukuman ay dapat tumagal sa account ang mga antas ng pagkakasala ng kasalanan, tulad ng na rin ang iba pang